Vad är min affärsidé och vision?

Jag jobbar i grunden med kärnan av kommunikation: att formulera och förmedla budskap. Jag hjälper även mina kunder att analysera och tolka budskap och information källkritiskt.

Vad bygger Kreaprenads produkt på?

thumb_IMG_0811_1024

1.Lyssna

2.Analysera

3.Kommunicera

4.Transformera

 

 

Som kommunikationsvetare, strateg och föreläsare utgår jag alltid från detta. Gör man dessa fyra saker i rätt ordning uppnås bättre kommunikation på alla plan. Oavsett vilken situation man än tar sig an. Det ger bättre prestation, effektivitet och resultat både individuellt, i relationer och organisationer.

Vad är min vision med mitt arbete?

Att hjälpa personer och företag bli framgångsrika både i sin karriär och i sin utveckling. God kommunikation är nyckeln till utveckling och framgångsrika relationer både privat och i affärer. För att kunna uppnå detta är det viktigt att en person – och alla inom en organisation – får känna erkännande, delaktighet, känna sig behövd, och få bidra med sina kunskaper. Detta kan enbart förmedlas genom god och tydlig kommunikation.

Vem är en typisk kund?

thumb_IMG_0813_1024

 

 

 

Privatpersoner

Den som är intresserad av att utvecklas och bli bättre på att kommunicera, det vill säga både lyssna och tala. Jag riktar mig även till grupper som unga, nyanlända, funktionsnedsatta, temporärt sjuka, långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa.

 

Företag och näringsliv

  • Nystartade företag som behöver hjälp att etablera sig på marknaden.
  • Nystartade företag som behöver rådgivning och även administrativt stöd kring allt nytt som det innebär.
  • Växande företag som behöver stöd och coaching i sin förändringsprocess; att gå från 1 till 10 anställda kräver en helt ny approach och en tydlig kommunikation med positivt innehåll. Samtidigt kan man behöva hjälp med att behålla essensen av det företaget står för och stöd i branding ut mot kunder så att förändringen inte skapar oro bland befintliga och potentiella kunder.
  • Företag som behöver stöd vid rekrytering.
  • Företag som behöver utvärdering av personalens situation vad gäller arbetsplatshälsa, effektivitet och upplevt stöd från ledningen.

Inom det privata näringslivet riktar jag mig även till företag som vill satsa på sin personal. Att skapa en trygg och hälsosam arbetsplats med hög kompetens inom kommunikation är en långsiktigt god investering.

Myndigheter

  •  Alla myndigheter som är intresserade av att kommunicera ett tydligt budskap och vidareutveckla sin intern- och externkommunikation. Även Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, eller socialtjänsten på kommunerna för frågor kring stöd i arbetsträning, funktionsnedsättning samt multikulturell kommunikation.