Kommunikation som friskvård

Friskvård och stresshantering: Kommunicera med fler av kroppens verktyg och minska din stress!

Bygger på Kreaprenads 4 grundpelare: Lyssna, analysera, kommunicera och transformera. Den här gången applicerar vi det på kroppen och sinnenas kommunikation!

Ett friskvårdsprogram med inslag av andningstekniker och musikupplevelse. Att använda rösten genom körsång är en vedertagen och mycket uppskattad friskvård i dagens moderna organisationer. Här tar vi det till en annorlunda, ny kommunikativ nivå. Fokus på kommunikation genom att lyssna inåt, analysera och sedan öva på att kommunicera ut det vi hör. Röst/andningsövningar, musik och individuellt anpassade rörelser. Fungerar oavsett styrka eller fysik. Andning och fokuserad stretching för transformation och urladdning av stress. Skatteverkets regler följs självklart.

blog_6Kolla med din arbetsgivare hur du ligger till när det gäller ditt friskvårdskonto!

Vi börjar med ett ordentligt samtal för att ta reda på vad just du behöver få hjälp med.