Kommunikation genom musik

Musik är ett universellt språk som är väldigt tillfredställande att kommunicera genom. Jag har varit sångerska störren delen av mitt liv och  jobbar även med musik, www.musicbyanna.se, som tonsättare och sångcoach. Under mina lektioner som sångcoach noterade jag att eleverna lyckades bättre, när jag la in element av mindfulness och kommunikationsspykologi. Framförallt mådde de bättre, blev mer avslappnade och släppte sin nervositet. Detta inspirerade mig att skapa en ny kommunikationsutbildning.

Kommunikation och musik som friskvård

Här kombineras kommunikationspsykologi, sångteknik, andningsövningar och stretching av hela kroppen för att lindra stress.

Bygger på Kreaprenads 4 grundpelare:

Lyssna, analysera, kommunicera och transformera.

Ett friskvårdsprogram med inslag av andningstekniker och musikupplevelse. Att använda rösten genom körsång är en vedertagen och mycket uppskattad friskvård i dagens moderna organisationer. Här tar vi det till en annorlunda, ny kommunikativ nivå. Fokus på kommunikation genom att lyssna inåt, analysera och sedan öva på att kommunicera ut det vi hör. Röst/andningsövningar, musik och individuellt anpassade rörelser. Fungerar oavsett styrka eller fysik. Andning och fokuserad stretching för transformation och urladdning av stress. Skatteverkets regler följs självklart.

blog_6Kolla med din arbetsgivare hur du ligger till när det gäller ditt friskvårdskonto!

Vi börjar med ett ordentligt samtal för att ta reda på vad just du behöver få hjälp med.