Internkommunikation är mer än bara intranät, mail och nyhetsbrev. Den måste funka interaktivt…

  • Vid förändringar i en persons arbetsprestation och/eller förmåga.
  • Vid förändringar i en organisation eller verksamhet, till exempel vid en expansion eller om företaget behöver dra ner på personal.
  • Vid stora kommunikativa förändringar, tex nya lagar kring information eller vid ägarbyte.

Kreaprenad kan vara närvarande och stötta aktivt när…

  • …det är dags att forma en ny organisation eller starta upp en ny verksamhet
  • …du vill utvärdera dina medarbetares upplevelser av sitt arbete och sin ledning
  • …du vill dra lärdom av förändringsprocesser

Lyssna och analysera

IMG_3183-e1457531589187Vid rekrytering: Som konsult närvarar jag vid anställningsintervjuer och sammanställer därefter en skriftlig utvärderingsrapport kring önskade ämnen/svar som ni vill att jag ska notera särskilt under intervjun. Jag levererar en övergripande analys av mina intryck av en kandidats samlade kompetens och lämplighet. Detta även satt i relation till er egen kompetensbas, för att bygga en kompetensbas som är bred och flexibel inom organisationen.

 

blog_3Vid omorganisation eller optimering: Kunskapen om vad ens anställda har för styrkor även i sina personligheter är inte alltid prio hos det ledande skiktet i en organisation. Detta är en källa till stora krafter och möjligheter som ofta underskattas och sällan beräknas på i form av resultat. Faktum är att ofta sitter rätt person på fel uppgifter, och detta är inte alltid helt lätt att upptäcka. Jag utför djupintervjuer vid behov och ger er en samlad bild av era kompetensområden, drivkrafter, styrkor och svagheter. Vad driver er som individer, vad gör er nyfikna, effektiva och harmoniska på arbetsplatsen.  Jag ser potential, analyserar kompetens och utvecklar en anställds förmågor. Kombinerat med snart 20 års samlad yrkeserfarenhet ger jag ert företag ett nytt, fräscht perspektiv och utökade möjligheter, fyllda av glädje och effektivitet.

Kommunicera och transformera

DSC_5376När en organisation bryter ny mark både vad gäller produkt och organisationsform fungerar jag som rådgivare och kommunikationskonsult. Det här stadiet är det “sköraste” och den period då man måste fatta stora beslut baserat på begränsade erfarenheter. Samtidigt som man kanske för första gången ska lära sig att vara personalansvarig. Även om ni har en VD, så har ni som ägare alltid ett slutgiltigt ansvar. Jag fungerar som en samtalspartner och ledarcoach under en bestämd period, där vi ses antingen på fasta tider med jämna mellanrum, eller ni ringer vid behov. Dock har vi ett obligatoriskt initialt möte på ett par timmar där jag får ställa frågor och vi samtalar om era mål, förhoppningar, förutsättningar och roller. Detta ger mig en snabbare återkopplingsmöjlighet när specifika situationer uppstår i framtiden där ni önskar få råd.