Vad är min affärsidé och vision?

Lyssna, analysera, kommunicera och transformera. Gör man dessa fyra saker i rätt ordning uppnås bättre kommunikation på alla plan. Oavsett vilken situation man än tar sig an. Det ger bättre prestation, effektivitet och resultat både individuellt, inom relationer, organisationer och när man arbetar med textproduktion.

Vad är min vision med mitt arbete inom PR- och kommunikation? Läs mer här

1.Lyssna

2.Analysera

3.Kommunicera

4.Transformera

 

Vem är en typisk kommunikationskund ? Läs mer här

 

 

 

 

Hur arbetar jag med text och språk? Läs mer här