Vad är min affärsidé och vision?

Vad bygger Kreaprenads produkt på?

1.Lyssna

2.Analysera

3.Kommunicera

4.Transformera

 

Som kommunikationsvetare, strateg, PR-konsult och utbildare utgår jag alltid från fyra steg:

Lyssna, analysera, kommunicera och transformera. Gör man dessa fyra saker i rätt ordning uppnås bättre kommunikation på alla plan. Oavsett vilken situation man än tar sig an. Det ger bättre prestation, effektivitet och resultat både individuellt, inom relationer och inom organisationer.

 

Vad är min vision med mitt arbete?

Att hjälpa företag, organisationer och personer att bli framgångsrika.

God kommunikation är nyckeln till utveckling och framgångsrika relationer både privat och i affärer. För att uppnå detta externt krävs förståelse för de komplexa kommunikations-kluster vi just nu lever i. Att förstå både analog och digital kommunikation är avgörande. Framförallt att förstå hur analog och digital kommunikation är kopplade till varandra!

För att kunna uppnå lyckad kommunikation och framgång internt i en organisation är det viktigt att en person – och alla inom en organisation – får känna erkännande. Det är avgörande med delaktighet, att känna sig behövd och få bidra med sina kunskaper.

Vem är en typisk kund?

Företag och näringsliv:

  • Alla organisationer som vill ha stöd kring information om Corona. Vi skapar en tydlig, seriös kommunikation och information kring hanteringen av Corona i just er organisation.
  • Etablerade företag som behöver se över sin befintliga PR- och kommunikationsstrategi. Det som fungerade förra året kan mycket väl vara passé i en ständigt föränderlig värld av nya digitala kanaler.

 

  • Nystartade företag som behöver hjälp att etablera sig på marknaden eller som behöver rådgivning och även administrativt stöd.

 

  • Växande företag som behöver stöd och coaching i sin förändringsprocess; att gå från 1 till 10 anställda kräver en helt ny approach och en tydlig kommunikation med positivt innehåll. Samtidigt kan man behöva hjälp med att behålla essensen av det företaget står för och stöd i branding ut mot kunder så att förändringen inte skapar oro bland befintliga och potentiella kunder.

 

  • Företag som behöver stöd vid rekrytering.

 

  • Företag som behöver utvärdering av personalens situation vad gäller arbetsplatshälsa, effektivitet och upplevt stöd från ledningen.

Inom det privata näringslivet riktar jag mig även till företag som vill satsa på sin personal. Att skapa en trygg och hälsosam arbetsplats med hög kompetens inom kommunikation är en långsiktigt god investering.

 

Myndigheter:

  •  Alla myndigheter som är intresserade av att kommunicera ett tydligt budskap och vidareutveckla sin intern- och externkommunikation. Även Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, eller socialtjänsten på kommunerna för frågor kring stöd i arbetsträning, funktionsnedsättning samt multikulturell kommunikation.

Privatpersoner:

Den som är intresserad av att utvecklas och bli bättre på att kommunicera, det vill säga både lyssna och tala. Jag riktar mig även till grupper som unga, nyanlända, funktionsnedsatta, temporärt sjuka, långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa.