Textproduktion

Jag är skrivpedagog och skribent. Se Ordnörd där jag jobbar med:

  • Handledning, redigering och korrektur av manus och texter
  • Utbildning och kurser- skapar och leder kurser inom skrivandets olika genrer och funktion
  • Kreativt skrivande
  • Skönlitteratur och facklitteratur