portfolio_1

  • Kommunikationsstrategier, budskap och kanaler

Vi skräddarsyr en strategi efter respektive företags/kunds behov, samt bransch. Hör av dig så bokar vi in ett introduktionsmöte! Läs mer om Kreaprenads arbetsmetoder här.

 

  • PR och externkommunikation

Vi skräddarsyr en strategi efter respektive företags/kunds behov, samt bransch. Hör av dig så bokar vi in ett introduktionsmöte! Läs mer om Kreaprenads arbetsmetoder här.